Pedagogia centrată pe student

Universitatea care practică educația centrată pe studenți într-o lume aflată în rapidă și continuă schimbare, urmărește dezvoltarea potențialului acestora: printr-un conținut al programelor de studii care: corespund rigorilor profesionale; reflectă...

Universitatea care practică educația centrată pe studenți într-o lume aflată în rapidă și continuă schimbare, urmărește dezvoltarea potențialului acestora:

 1. printr-un conținut al programelor de studii care: corespund rigorilor profesionale; reflectă cele mai noi direcții de gândire disciplinară și dezbaterile critice din domeniu; oferă repere și pentru abordările transdisciplinare ce îl susțin pe student în demersurile sale de a înțelege lucrurile în complexitatea lor, și de a acționa flexibil față de provocarea de a trece de la un loc de muncă la altul;
 2. prin multiplicarea și diversificarea programelor de studii masterale (disciplinare și transdisciplinare) care într-adevăr transformă universitatea noastră într-o instituție de cercetare avansată și din punctul de vedere al studenților, și pune în practică spiritul sistemului Bologna ;
 3. printr-o pedagogie care facilitează participarea activă a studenților în procesul de învățare, le oferă posibilitatea să integreze teoria cu practica, încurajează gândirea critică, îi capacitează pe studenți să analizeze probleme cu scopul de a contribui la schimbarea în bine în domeniile în care lucrează, generează și motivează în tineri dorința și abilitatea de a învăța pe tot parcursul vieții în cadrul sau în afara cadrelor educaționale formale;
 4. prin asigurarea funcționării sistemului de credite transferabile (inclusiv prin mecanisme financiare adecvate), datorită căruia studenții au șanse reale să-și construiască un traseu academic mobil în cadrul universității, îmbinând cursurile obligatorii ale specializării pentru care optează cu un set de cursuri opționale integrate în planul de studii ale altor specializări; astfel ei au șansa, mai ales după finalizarea anului întâi, să treacă mai ușor de la o specializare la alta dacă se dovedește că alegerea lor inițială nu a fost adecvată, și vor dobândi un bagaj de cunoștințe divers ce le întărește capacitatea de a se respecializa, în funcție de nevoi, și după finalizarea studiilor universitare;
 5. prin susținerea mai adecvată a mobilității către alte universități din lume și facilitarea recunoașterii diplomelor, dar și prin creșterea atractivității universității proprii față de studenții din străinătate  în spiritul Spațiului European al Învățământului Superior ;
 6. prin promovarea relațiilor de colaborare cu mediul din afara universității, care nu numai că asigură șanse reale studenților pentru implicarea acestora în activitățile instituțiilor economice și culturale, ale organizațiilor civice, sau ale autorităților locale, precum și în acțiuni de voluntariat venite în sprijinul comunității locale,  dar și apreciază și recunoaște în mod adecvat această implicare;
 7. garantarea participării libere și democratice a studenților (de la licență, masterat, doctorat) la procesul de luarea deciziilor la diverse nivele ale universității, și susținerea egală a tuturor organizațiilor studențești în activitățile lor intra- și extra-universitare care corespund principiilor majore ale multiversității ca bun public;
 8. creșterea atractivității sociale a universității datorită oferirii unor servicii de calitate în materie de cazare, petrecerea timpului liber și recreerii, și unui suport instituțional pentru derularea multiplelor activități extracurriculare.

 

Pe lângă setul de cunoștințe și abilități care trebuiesc însușite de către studenți în vederea asigurării unei cariere profesionale ce le aduce bunăstare materială, satisfacții personale și recunoaștere într-o societate aflată în permanentă schimbare, indiferent de specializările lor de bază, toți studenții trebuie să beneficieze de o educație care:

 • stimulează gândirea critică și spiritul inovator, precum și abilitatea de a răspunde proactiv la provocările transformărilor continue (ale științei, ale pieții forței de muncă, ale situației economice, ale climatului politic, ale relațiilor sociale pe plan local și global);
 • dezvoltă capacitatea lor de comunicare și de împărtășire a informațiilor prin tehnologiile moderne;
 • susține dezvoltarea lor personală (inclusiv abilitatea de dialogare, sensibilitatea socială, competențe inter-culturale, determinarea de a-și apăra drepturile social-economice, civice și culturale),
 • cultivă asumarea responsabilității sociale/publice (conștientizarea impactului a ceea ce face în meseria lui asupra integrității morale, asupra calității vieții oamenilor și sănătății, asupra mediului natural în care trăim, asupra coeziunii și incluziunii sociale);
 • îi pregătește pentru viață ca cetățeni activi ai unei societăți democratice.


The aim is to ensure that higher education institutions have the necessary resources to continue to fulfill their full range of purposes such as preparing students for life as active citizens in a democratic society; preparing students for their future careers and enabling their personal development; creating and maintaining a broad, advanced knowledge base and stimulating research and innovation. The necessary ongoing reform of higher education systems and policies will continue to be firmly embedded in the European values of institutional autonomy, academic freedom and social equity and will require full participation of students and staff. (The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in the new decade Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009)