Universitatea ca bun public

Recunoscând importanța misiunii sociale a universității, vă propun ca – dincolo de exercitarea autonomiei și libertății academice în vederea asigurării calității actului de predare/învățare și de cercetare în disciplinele Dumneavoastră...

Recunoscând importanța misiunii sociale a universității, vă propun ca – dincolo de exercitarea autonomiei și libertății academice în vederea asigurării calității actului de predare/învățare și de cercetare în disciplinele Dumneavoastră – să acceptați modelul universității ca bun public.

Desigur, atunci când ne gândim la această misiune socială ca la un obiectiv orizontal care transcede granițele dintre diverse departamente și științe, nici de departe nu impunem direcții de cercetare echipelor de experți din diferite domenii, și desigur nu decidem asupra echilibrului dintre cercetarea fundamentală și cercetarea aplicativă și/ sau cercetarea participativă/ acțiune (action research), pe care fiecare și-l stabilește singur. Dar pot să afirm că voi căuta instrumente prin care universitatea poate să capaciteze acele programe care, dincolo de producția cunoștințelor, urmăresc și idealurile universității ca bun public:

-          Accesul la universitate și promovarea în cariera studențească și academică indiferent de statut social, etnie, gen, orientare sexuală

-          Gestionarea cu responsabilitate a banilor publici

-          Refuzul mercantilismului și privatizării bunurilor publice

-          Cunoașterea independentă şi responsabilă moral, liberă de controlul regimurilor politice sau ideologice şi al agenţilor economici, care este:

 • dedicată promovării și asigurării drepturilor fundamentale ale omului
 • critică față de regimurile puterii
 • promovării și asigurării drepturilor fundamentale ale omului
 • îmbunătățirii calității vieții
 • protecției mediului
 • serviciului în favoarea comunității
 • evoluţiei tehnologice şi înţelegerii mai profunde a lumii în care trăim

-          Universitatea pentru societate:

 • factor al democratizării
 • spaţiu al dezbaterilor sociale şi spiritului civic critic
 • model de cetățenie participativă

-          Universitate inserată în oraș, care:

 • colaborează cu societatea civilă
 • dezvoltă parteneriate cu alte instituții (culturale, economice, administrative) locale
 • sprijină activitățile culturale și artistice contemporane alternative
 • oferă expertiză (și) în vederea elaborării unor politici publice centrate pe agendă socială
 • instituţionalizează un spațiu comunitar atractiv în care pluralismul, echitatea și dreptatea socială se simt la ele acasă

 

 

Is it possible for a University to have a prominent position in the rankings and league tables and at the same time cater for the social improvement of its region? Why existing knowledge is not used in political decision making? Is it because is not in an appropriate format? Or are the reasons linked to a rather limited way of understanding the relationship between policies and partisanship. Shouldn’t universities pay more attention to the promotion of the public understanding of Science?(Maria Helena Nazaré, președinta European Universities Association, la conferința anuală din decembrie 2011 a Society for Research into Higher Education).