Multiversitate de calitate

Respectând diversitatea profesională care caracterizează Universitatea Babeș-Bolyai, recunoscută drept “instituție de cercetare avansată și educație”, vă sugerez să o dezvoltăm ca o multiversitate de calitate[1] în care, ca un obiectiv...

Respectând diversitatea profesională care caracterizează Universitatea Babeș-Bolyai, recunoscută drept “instituție de cercetare avansată și educație”, vă sugerez să o dezvoltăm ca o multiversitate de calitate[1] în care, ca un obiectiv transversal, “predarea și cercetarea rămân inseparabile cu scopul de a putea servi societatea ca întreg și de a răspunde nevoilor aflate în schimbare continuă”. [2]

-          Universitatea Babeș-Bolyai se mândrește cu o paletă largă de oferte de studii, fiind caracterizată de fragmentarea, dar și profesionalizarea disciplinelor tradiționale, care întruchipează diverse paradigme de cercetare.

-          Strategia de dezvoltare academico-instituțională a UBB (privind conținutul ofertelor de studii, metodele de predare și direcțiile de cercetare, dar și modul de organizare a acestora) trebuie să fie bazată pe diversitatea demersurilor profesionale din cadrul ei și pe autonomia lor academică.

-          De aceea, cu referire la aceste aspecte, rolul conducerii executive nu este să impună conținuturi, metode de predare sau direcții educaționale sau de cercetare: pe baza consultării comunităților profesionale, precum și pe baza expertizei membrilor săi în politicile aferente, conducerea executivă va formula propunerile sale spre dezbatere către Senat (motivând și elaborarea mai multor variante de propuneri), împreună cu președintele Senatului va coordona dezbaterile și procesul de luare a deciziilor, va informa comunitatea academică despre deciziile luate, și va colabora cu decanii în vederea implementării lor.

-          Conducerea unei multiversități are responsabilitatea să creeze și susțină un mediu suportiv al diversității profesionale și culturale, care respectă autonomia academică și promovează inter-disciplinaritatea și inter-culturalismul.

-          Trăim vremuri neoliberale în care dezideratul eficienței și competiției economice predomină; față de această provocare, noi, universitarii, trebuie să refuzăm ca produsul muncii noastre, cunoașterea, să devină o marfă și să redepunem în drepturile sale principiul solidarității.

-          Cu acest scop, conducerea nouă va trebui:

  • să aplice proactiv noul sistem de distribuție bugetară (o combinație între finanțarea în funcție de numărul de studenți și cea atrasă pe baza rezultatelor cercetării);
  • să sprijine mai adecvat (prin expertiză, prin debirocratizare și transparentizare) modul de generare și de administrare a resurselor extrabugetare;
  • să gestioneze consecințele autonomizării departamentelor nou create (menținând un echilibru între auto-susținere și redistribuire);
  • să coordoneze elaborarea și implementarea planurilor proprii de „eficientizare” ale departamentelor în vederea evitării suprapunerilor de cursuri, promovării trunchiurilor comune de cursuri etc;
  • numai astfel, prin coordonarea strategiilor de la nivel de departamente și de universitate, vom putea evita să ajungem în situații în care, precum prevede noua lege a educației, Senatul universitar, la propunerea rectorului, ar fi nevoit să dispună reorganizarea sau desființarea departamentelor “neperformante”; sau în care “din motivul că UBB-ul nu va asigura eficiența managerială și eficiența utilizării resurselor, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului și Sportului ar putea revoca rectorul din funcție”, sau, și mai grav, “ar putea reduce sau elimina temporar sau definitiv accesul la finanțările din surse publice, sau ar putea propune chiar Guvernului inițierea unui proiect de lege de reorganizare sau desființare a instituției”.

 

Putem să nu fim întru totul de acord cu ea, dar nefiind acum momentul să o criticăm, sau și mai mult să o sabotăm, cu ocazia acestor alegeri trebuie să regândim guvernanța Universității Babeș-Bolyai (și) pe baza prevederilor noii legi a educației:

-          să fim gata să gestionăm schimbările induse de aceasta și să găsim soluții la situațiile pe care le va genera pe plan local;

-          să participăm și la dezbaterile naționale despre metodologiile de aplicare a legii astfel încât principiul “eficienței manageriale și financiare” (Art. 118) să nu devină obstacol în calea împlinirii misiunii universității de “a genera și transfera cunoaștere către societate” (Art. 117).

The multiversity flourished in the post-industrial society… After the Second World War it was the distinctive adaptation of the university to the creation of the welfare state… In the 1960s Clark Kerr defined it as a pluralistic institution, having several purposes, several centers of power and serving several clients, not one… Today multiversities are home to independent experts, critics and public intellectuals… and they should be conceptualized as fundamental institutions of our democracy, and their mission should be expanded to include an explicit responsibility to contribute to democratic life (George Fallis, 2007, Multiversities, ideas and democracy. Toronto University Press).

 

NOTE


[1] Termenul de “multiversity” a fost consacrat de președintele University of California, Clark Kerr în prelegerile sale din 1963, The Uses of the University.

[2] Conform principiilor Magna Charta of the European Universities (Bologna, 1988).